Find Komutu

Uzantısı .php olan dosyaları bul ziple

# find . -name '*.php' -print | zip aaa.zip [email protected]

# find . -type f -name "dosyaismi" -print | xargs tar cf - | gzip -c > dosyalar.tgz
 

2 gün önceki dosyaları sıkıştır

# find . -name '*.php' -mtime +2 -print | zip aaa.zip [email protected]


Bulunan dosyaları sadece görüntüle

# find *.pdf -type f -name '*.pdf' -mtime +30


Bul ve Sil

# find . -type f -name "*.php" -exec rm -f {} ;


Find komutu parametreleri

-atime +7 : Son 7 günden daha önce erişilmiş olan tüm dosyaları
-atime 7   : son 7 gün önce tam olarak ulaşılmıştır Tüm dosyalar
-atime -7  : son than7 gün önce az ulaşılmıştır Tüm dosyalar


Bir kullanıcıya ait dosyalara erişim

# find / -user username -name "*.sh"


Boyutu 50 k dan büyük klasörleri bulma

# find / -type d -size +50k


Büyük dosyları bulma

# find / -type f -size +20000k


Örnek kullanım

find / -type f -size +20000k -exec ls -lh {} ; | awk '{ print $8 ": " $5 }' 

Çıktısı :

/var/log/kern.log: 22M
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/resource0: 128M
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:00.0/resource0: 256M
/opt/03Jun05/firefox-1.0.4-source.tar.bz2: 32M

Network Yazılım - Tüm Hakları Saklıdır Copyright © 2013